Medezeggenschap bij De Trans

voor iedereen

Opkomen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Fred en Anet vinden dit allebei heel belangrijk. Ze wonen beiden bij De Trans en zitten samen in de projectgroep medezeggenschap.

Inmiddels hebben zij samen met de werkgroep voor elkaar gekregen dat alle De Trans locaties aan de slag gaan met huiskamerraden. In die raden gaan de bewoners/cliënten en leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen als de woning, het eten en activiteiten.

In gesprek

Fred vindt het heel belangrijk dat bewoners iets te zeggen hebben binnen De Trans. “Ik was al actief binnen de bewonersraad. Toen ze mensen voor de werkgroep vroegen, wilde ik graag meedoen. Als bewoners en begeleiding moeten we met elkaar in gesprek, niet over elkaar praten.” Anet was actief bij de cliëntenraad ambulant toen het project medezeggenschap op haar pad kwam. “Voor mijzelf is medezeggenschap belangrijk. Maar ik doe het ook voor anderen, die het moeilijker vinden om voor zichzelf op te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld een briefje bij mij afgeven als ze het ergens moeilijk mee hebben.”

Gehoord worden

Anet en Fred zijn blij met het verloop van de werkgroep medezeggenschap. “We worden serieus genomen” zegt Fred. “Mensen luisteren goed naar wat we te zeggen hebben. Dan heb ik het niet alleen over de werkgroep. Maar ook in mijn woning gaat iedereen steeds meer met elkaar in gesprek. Dat is fijn!” Anet vindt het op haar beurt goed dat ze de achterliggende gedachte van dingen meekrijgt. “Ik leer steeds meer. We worden goed meegenomen in alles, kunnen zelf zeggen wat we vinden en horen niet pas dingen achteraf.”

Met elkaar

Ze vinden het ook fijn dat ze met z’n tweeën een grotere groep binnen De Trans vertegenwoordigen en kunnen helpen. Volgens Anet kunnen ze elkaar aanvullen. “Fred kijkt soms iets anders naar dingen dan hoe ik het doe. Dat is wel fijn!” Het liefst overlegden ze nog wat meer onderling. Maar dat is soms nog wat lastig. Via de mail praten is moeilijk en de post gaat langzaam. Anet dacht nog even aan WhatsApp contact. “Maar ik heb geen WhatsApp” zegt Fred. Het is nog even zoeken. Maar daar komen ze, met elkaar, wel uit.

Wat is een huiskamerraad?

In de huiskamerraad gaan cliënten met elkaar in gesprek. Dit gebeurt één keer per maand op de locatie. De groep kiest een voorzitter. Je bespreekt met elkaar hoe je het vindt bij De Trans. Wat vind je leuk? Wat vind je minder leuk? Op die manier heb je zelf invloed op je omgeving!

Fred en Anet denken mee over medezeggenschap bij De Trans.

Zij wonen beiden bij De Trans.

Ze willen graag opkomen voor anderen.