‘Met elkaar maken we van De Trans

weer een heel mooie organisatie’

G

Stichting De Trans heeft weer een voltallige directie: André Setz (52) en Geert Bos (63). Beide heren hebben bewust gekozen voor De Trans. André is vanuit zijn rol als directeur Bedrijfsvoering bezig de organisatie financieel gezond te krijgen. Geert Bos werkt als directeur Zorg aan een duidelijke koers. Daarbij staan goede kwaliteit van zorg en goed werkgeverschap voorop.

Zowel André als Geert geven toe dat het een flinke uitdaging is bij De Trans. Gelukkig houden ze daarvan. Allebei hebben ze in hun carrière met succes de nodige crisissen bezworen. “De situatie bij De Trans was voor mij herkenbaar”, zegt André, die in december 2021 begon. “Er speelde alleen veel tegelijkertijd. Er waren wisselingen in de directie geweest. Bepaalde projecten waren niet afgerond. Er was een zeer slechte financiële situatie, een personeelstekort en een onduidelijke koers. We stonden ook nog eens onder verscherpt toezicht.”

Mooie organisatie

Toch schrok dat alles André niet af. “Zeker niet, met elkaar kunnen we van De Trans weer een mooie organisatie maken. Met kwalitatief goede zorg en tevreden cliënten, bewoners, naasten, vrijwilligers én medewerkers.” Die mening deelt Geert, die op 1 juli als directeur Zorg begon. “Toen ik werd gevraagd voor deze functie heb ik niet getwijfeld. Er gaan ook dingen goed. Vanuit De Trans moeten we meer gaan inzetten op onze visie op zorg en op goed werkgeverschap. Iedereen bij De Trans, of je hier nu woont of werkt, moet blij zijn en geloven in een positieve toekomst.”

 

‘Het lukt steeds beter om
nieuwe collega’s te krijgen’
 
Terug op de goede weg

André en Geert zien dat De Trans terug is op de goede weg. “We zien al positieve veranderingen”, zegt André. “We staan niet meer onder verscherpt toezicht. We zijn weer goed in gesprek met de vakbonden, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. We worden ook uitgenodigd door samenwerkingspartners. Toen ik hier binnenkwam, zag ik zorgmedewerkers afscheid nemen. Er was veel onrust. Dat tij lijkt ook te keren. Het is rustiger en stabieler. Het lukt steeds beter om nieuwe collega’s te krijgen. Dat is goed nieuws; dat geeft aan dat er beter over De Trans wordt gesproken!”

Verder werken aan verbetering

Alles wat er is gebeurd, heeft ook de nodige gevolgen voor de financiële situatie gehad. “Daar zijn we zeker nog niet uit”, aldus André. “Maar als we niet zouden geloven dat we hieruit kunnen komen, dan zouden we hier niet zijn.” Het vraagt volgens hem wel om een gerichte aanpak. “We moeten met elkaar rustig en gestaag verder werken aan de verbeteringen. In het begin hebben we daarom vooral ingezet op zorgen dat iedereen zijn werk kan blijven doen. We hebben de rust teruggebracht. We doen geen rigoureuze dingen. We werken tegelijk aan onze drie pijlers: goede kwaliteit van zorg, goede werkomstandigheden en een goede financiële situatie. Dat vraagt steeds om het maken van goede afwegingen tussen snelheid maken en rust behouden. Met andere woorden: we bewaken de balans tussen de drie pijlers”

Visie en teamontwikkeling

Voor de middellange termijn wordt er gewerkt aan de verdere verbeteringen. “Daarbij speelt teamontwikkeling een belangrijke rol”, zegt Geert. “We hebben een hulpmiddel waarmee elk team in gesprek gaat met elkaar en de zorgmanager. Met een checklist onderzoekt elk team waar het staat en wat er nodig is.” Geert buigt zich eveneens al over de langere termijn. Daarmee wil hij nog meer ingaan op waar De Trans voor staat en waar we naartoe willen als lerende organisatie. “De visie op zorg is al goed”, zegt Geert. “We moeten deze alleen verder handen en voeten geven.”

Zorg op de juiste plaats

Volgens André en Geert heeft De Trans alles in huis om er als een sterke zorgorganisatie uit te komen. “Iedereen is zo betrokken”, ziet Geert. “We merken dat iedereen wil dat het goed gaat; van bewoners en naasten tot vrijwilligers en medewerkers. Die enorme betrokkenheid is positief en waardevol. Het vraagt alleen nog wel veel van ons; van directie, management en medewerkers. We moeten zorgen dat elke cliënt de juiste zorg ontvangt en elke zorgmedewerker op de juiste plek zit. Dat gaan we met elkaar realiseren.”

Financieel verlies hoort er nu even bij

Financieel gezien is er op dit moment helaas nog te weinig verbetering zichtbaar. “De situatie is zorgelijk”, aldus André. “We moeten nog kritischer zijn op onze uitgaven. Tegelijkertijd willen we investeren om onze organisatie te verbeteren. Ook dat is een kwestie de balans te behouden. We moeten letten op onze uitgaven en zorgen dat er meer bewoners en vaste medewerkers komen. Op die manier krijgen we meer inkomsten en hebben we minder uitgaven.”

 

‘Iedereen is betrokken; samen maken we
De Trans tot die mooie organisatie’
 
Wij geloven erin!

Dit vraagt volgens André en Geert eveneens om tijd. “Daarom wordt 2022 ons slechtste financiële jaar”, zegt André. “In 2023 draaien we beter, maar maken we nog steeds verlies. In 2024 moeten we echt quitte draaien. Dan verwachten we vanaf 2025 een positieve financiële situatie. Dat is een lange weg, maar we moeten nu ons financiële verlies nemen om in die balans te kunnen groeien. Hoe minder verloop en ziekteverzuim, hoe verder de kwaliteit van zorg toeneemt, hoe eerder De Trans er weer helemaal is. Wij geloven erin!”

De Trans heeft twee nieuwe directeuren.

Dit zijn André Setz en Geert Bos.

André is directeur Bedrijfsvoering. Hij let op het geld.

Geert is directeur Zorg. Hij let op de kwaliteit van zorg.

André en Geert willen dat jij fijn kunt wonen.

Ze willen ook dat iedereen fijn kan werken.

Zij hebben plannen bedacht om daarvoor te zorgen.

Het gaat al beter met De Trans.